1. Ana Sayfa
  2. Genel

Fiziğin Alt Dalları Nelerdir?

Fiziğin Alt Dalları Nelerdir?
0

Fizik, tanım itibari ile maddenin yapısı ve gözlemlenebilir evrenin temel bileşenleri arasındaki etkileşimlerle ilgilenen bir bilim dalıdır. Fiziğin alt dallarının bazılarından bahsedecek olursak;

1Fiziğin Alt Dalları:

Mekanik:

Mekanik, hareketin, kuvvetlerin, enerjinin ve aralarındaki ilişkilerin genel çalışmasıdır. Genellikle 3 kategoriye ayrılır:

  • Statik, hareketin olmadığı durumlarda kuvvetlerin incelenmesidir.
  • Kinematik, kuvvetleri dikkate almadan hareketin incelenmesidir.
  • Dinamik, mevcut kuvvetleri göz önünde bulunduran hareket çalışmasıdır.

Termodinamik:

Termodinamik, fiziksel sistemlerdeki sıcaklık, basınç ve hacimdeki değişiklikleri, parçacıklarının toplu hareketini gözlem ve istatistik yoluyla analiz ederek makroskopik ölçekte inceleyen bir bilimdir.Isı, geçiş halindeki enerji anlamına geldiğinden ve dinamikler hareketle ilişkili olduğundan; termodinamik, enerjinin hareketini ve enerjinin hareketi nasıl yarattığını inceler.

Elektrik:

Elektrik, yüklü parçacıkların varlığı ya da akışıdır.Elektrik akımı, bir devre etrafındaki elektronların akışıdır.Statik elektrik, bir yalıtkan üzerinde elektronların birikmesidir.Her şey küçük parçacıklardan oluşur. Bu parçacıkların pozitif ya da negatif yükleri olabilir. Elektrik, bu yüklü parçacıkların varlığı ya da akışıdır. Her şey elektron adı verilen negatif yüklü parçacıklar içerir. Metallerde elektronlar hareket etmekte serbesttir, bu da elektriği iyi ilettikleri anlamına gelir. Tam bir devre varsa, bir pil elektronları devrenin her tarafına itebilir. Bu bir elektrik akımıdır. Telefonlar, bilgisayarlar ve ampuller de dahil olmak üzere cihazları kontrol etmek ve çalıştırmak için elektrik akımlarını kullanırız.

Manyetizma:

Manyetizma, nesnelerin birbirini çekmesine veya itmesine neden olan görünmez bir kuvvet ya da alandır. Manyetizma kuvveti, elektronların ya da elektrik yüklerinin hareketinden kaynaklanır. Evrenimizdeki her şey atomlardan oluşur. Her atom, elektrik yükleri taşıyan parçacıklar olan elektronları içerir. Elektronlar, çekirdek adı verilen atomun merkezi etrafında dönerler.

Çoğu malzeme manyetik değildir, çünkü bir yönde diğer yönde dönen aynı sayıda elektron vardır, bu nedenle manyetizmaları iptal edilir. Elektronların çoğu, demir, kobalt ve nikel gibi metaller gibi manyetik olan malzemelerde aynı yönde döner. Bu malzemeler kendi içlerinde mıknatıs değildir, ancak mevcut bir mıknatıs ona yaklaştığında yani mıknatısın manyetik alanına girdiğinde manyetize olurlar. Manyetik alan, manyetik kuvvete sahip olan bir mıknatısın etrafındaki alana verilen isimdir.

Optik:

Optik, ışığın temel özelliklerinin ve madde ile etkileşiminin incelenmesidir. Bu, yansıma, kırılma, kırınım ve girişim gibi klasik optik fenomenleri ve ayrıca fotonlar olarak bilinen bireysel ışık paketlerinin kuantum mekanik özelliklerini incelemeyi içerir.

Atom Fiziği:

 fiziğin alt dallarıAtom fiziği, atomların yapılarının, enerji durumlarının ve diğer parçacıklar ve elektromanyetik radyasyon ile etkileşimlerinin araştırılmasını içeren bir fizik alanıdır. Bu fizik alanında atomlar, çekirdek ve elektronlardan oluşan izole sistemler olarak incelenir. Birincil kaygısı, çekirdek etrafındaki elektronların düzenlenmesi ve bu düzenlemelerin değiştiği süreçlerle ilgilidir. Nötr halde olduğu kadar iyon formundaki atomların da incelenmesini içerir.

Nükleer Fizik:

Nükleer fizik, bir atomun merkezindeki protonları ve nötronları ve onları sadece birkaç femtometre (10-15 metre) genişliğinde bir boşlukta bir arada tutan etkileşimlerin incelenmesidir. Örnek nükleer reaksiyonlar, radyoaktif bozunma, fisyon, bir çekirdeğin parçalanması ve füzyon, çekirdeklerin birleştirilmesi gibi konuları içerir.

Katıhal Fiziği:

Katı hal fiziği, katıların süperiletkenlik, fotoiletkenlik ve ferromanyetizma gibi özelliklerinin pratik ve teorik araştırmalarıyla ilgilenen bir fizik dalı ya da bölümüdür. Başka bir deyişle, kristalografi, kuantum fiziği, elektromanyetizma ve metalurji gibi çeşitli yöntemlerle katıların incelenmesidir. Katı hal fiziği, yoğun madde fiziğinin en önemli dalıdır. Katı malzemelerin büyük ölçekli özelliklerinin atomik ölçekli özelliklerinden nasıl kaynaklandığını araştırmaya yardımcı olur. Böylece fizik, malzeme biliminin teorik bir temelini oluşturur.

 

thumbnail
Önerilen Yazı
Isı ve Sıcaklık arasındaki fark nedir?
İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Yorum Yap