1. Ana Sayfa
  2. Genel

Kimyanın Temel Kanunları Nelerdir?

Kimyanın Temel Kanunları Nelerdir?
0

Kimyanın Temel Kanunları;

Bilim dallarının her birinin kendi içinde kuralları ve argümanları vardır. Nitekim bu durum kimya bilimi için de geçerlidir. Fen bilimleri içinde kendisine has bir yeri olan kimyanın temel kanunları da kimya bilimi için olmazsa olmaz olan kanunlardır. Farklı kimyacı bilim insanların geliştirdiği kanunlardır.

Lavoisier Yasası- Kütlenin Korunumu Yasası

Kimyanın temel kanunları içinde en bilinen, en çok öne çıkan kanunların başında kütlenin korunumu yasası ya da diğer bir ifade ediş biçimi ile Lavoisier Yasası gelir. Bu yasanın ne olduğu ana hatları ile şu şekilde açıklanabilir:  Kimyasal  olan olaylarda, tepkime süresine giren değişik türden maddelerin kütleleri toplamda, tepkime sonucunda meydana gelen   maddelerin kütlelerinin toplam değerine eşit değerdedir. Bu yasa kapalı sistem içinde olan bir yasadır. İşin temelinde şartlar ne olursa olsun kütlenin sabit olacağını ifade eden bir kimya yasasıdır. Bu kanunda kimyasal tepkimelerde oluşan bir miktar enerji tolere edilir ve görmezden gelinir. Kütlenin yeniden yaratılamayacağını ifade eden bir kanundur. Çekirdek olan reaksiyon sürecinde ise kimyasal olan kütle  E=mc² yani bilinen en klasik kimya formülü olan enerjiye dönüşebilir.

Sabit Oranlar Kanunu

kimyanın temel kanunlarıKimyanın temel kanunları deyince akla ilk gelen kanunlardan bir tanesi de kimyanın majör olgularından olan sabit oranlar kanunu adı verilen  kanunudur. En basit biçimi ile en anlaşılır biçimde ifade etmek gerekir ise bu kanun ilk defa 1799 senesinde döneminin ünlü bilim insanı Joseph Proust tarafından bulunmuştur. Bu kanun esas olarak bir bileşiği meydana getiren kütleler arasında değişmeyen bir oran olduğunu ifade eder. Bir başka deyiş ile elementler birbiri ile bir bileşik oluşturur iken belli oranlarda birleşir. Bununla ilgili olan yasa da sabir oranlar yasasıdır.

Dalton Yasası- Katlı Oranlar Yasası

Kimyanın temel kanunları içinde bir diğer kanun Katlı oranlar yasası ya da diğer bilinen ismi ile Dalton Yasasıdır. Dalton Yasası nedir sorusunun yanıtı ise şöyledir:  Bu yasa ilk defa 1804 yılında John Dalton tarafından ortaya konulan bir kimya yasasıdır. Bu yasaya göre bileşiklerde ki elementler arasında olan kütle oran değerinin korunmasına rağmen kimi zaman  aynı türden  elementlerin birbirl ile birleştirildikleri zaman değişik  özellikler gösteren birleşikleri meydana getirdiği saptanmış durumdadır. Bu durumda kimi örnekler ile açıklanmış ve böylece katlı oranlar yasası ortaya çıkmıştır. Günümüzde de geçerliliği olan kimya kanunları arasındadır.

Gay Lassac Yasası- Birleşen Hacim Oranları Yasası

 Gay Lassas yasası  son derece kapsamlı olan bir kimya kanunudur. Doğal olarak da kimyanın temel kanunları içinde özel bir yeri vardır.  Burada ortaya çıkan iki temel olgu vardır. Bunlar şunlardır:

  • Aynı koşullar altında gazların mol sayıları hacimleri ile doğru orantılı bir değerdedir.
  • İkinci olarak ise, tepkimede oluşan gaz halindeki ürünler ile Kimyasal bir tepkimeye giren gazlar aynı şartlarda yani aynı basın ve aynı ısı değerinde hacimleri arasında sabit  olan bir oran bulunur.

Boyle Yasası

Kimyanın temel kanunları deyip bu yasayı es geçmek olmaz. Isı değerleri sabit tutulduğu müddetçe belli bir değerde tutulan basıncın çarpımı ile gazın hacminin çarpımı sabittir.

thumbnail
Önerilen Yazı
Fiziğin Alt Dalları Nelerdir?
İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Yorum Yap