1. Ana Sayfa
  2. Bilgi

Yadsıma Ne Demek?

Yadsıma Ne Demek?
0

Yadsıma Ne Demek

Yadsıma kelime anlamı olarak bakıldığında inkârı anlamına gelmektedir. Yadsıma ne demek? Sorusu üzerine TDK’nın yaptığı açıklamaya göre yadsımak “kişinin yaptığı, söylediği veya tanık olduğu olay ve eylemleri, yapmamış veya olmamış gibi davranmasına” verilen addır. Türkçede eş anlamlı olarak inkâr sözcüğü de kullanılmaktadır.

Ancak inkâr sözcüğü Arapça bir sözcük olması nedeniyle genellikle Türkçesi olan yadsıma daha çok tercih edilmektedir. İnkâr sözcüğünün Türkçe karşılığı olan yadsıma sözcüğü son zamanlarda oldukça popüler hale gelmiştir.

Kelimenin etimolojik kökeni yad sözcü anlamından gelmektedir. Yad Eski Türkçe ’de yabancı anlamına gelmektedir. Böylece üzerine aldı ekler doğrultusunda yadsıma kavramı herhangi bir konuda daha önceki bir konu üzerine olan düşüncesini veya tutumunu çıkarı için değiştirmesi ve söylediği bir şeyi daha sonra kabul etmemesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yadsımak Ne Demek Psikoloji?

Bir şeyin kabul edilmemesi veya daha sonradan değiştirilmesi olarak bilinen yadsıma sözcüğü psikolojide de sık sık kullanılan bir kavram olmaktadır. Yadsımak ne demek psikoloji üzerinde sık sık konuşulan bir kavram olmaktadır.

Bu kişiler sürekli olarak fikir değiştiren ve net bir duruşları olmayan kişiler olmaktadır. Psikolojisi bozuk olan kişilerde sıklıkla görülen gerçeği kabul etmeme ve sürekli inkâr halinde bulunma durumu oldukça ciddi bir psikolojik rahatsızlık olmaktadır.

Genellikle bu kişiler bilinçsiz bir şekilde yani bilinç dışı olarak savunma mekanizması içerisinde sürekli olarak gerçeğin reddi ile karşılaşırlar. Örneğin ölümcül bir hastalığa yakalanmış olan kişiler veya bağımlılığı olan kişiler sürekli olarak inkâr yani yadsıma halindedirler.

Bu nedenle olumsuz durumlara karşı beynin kendini koruma mekanizması olan bu durum doğrultusunda genellikle kişiler kendilerine yönelik olarak yapılan eleştirileri kabul etmemekte ve aynı zamanda bu eleştirilere yüksek miktarda öfke ile karşılık vermektedirler.

Yadsıma ne demek

Yadsımanın Bulunduğu Alanlar Nelerdir?

Yadsıma sosyal olgu içerisinde birçok farklı alanda sık sık karşımıza çıkan bir kavramdır. Özellikle felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık kavramları içerisinde yer alan yadsıma temelde aynı olguya sahip olsa da bu alanlardaki yansımaları farklılık göstermektedir.

Felsefede yadsıma özellikle din felsefesi içerisinde çok sık karşımıza çıkmakta ve kişinin tanrının varlığını kabul etmeyerek reddini gösterme olarak bilinmektedir.

Sosyolojide yadsıma ise toplum içinde kişilerin gerçekleştirdikleri eylemler doğrultusunda toplumun diğer üyelerine bu eylemleri gerçekleştirmediklerini kanıtlamaya çalışmaları olarak karşımıza çıkmaktadır genellikle bu olgu özellikle katiller tarafından çok sık kullanılmaktadır. Suç işlemiş bir kişiyi özellikle katil bir kişiyi yakaladıklarında halk tarafından kendilerine yöneltilen sorulara sürekli olarak ben yapmadım cümlesini kurmaları bir yadsıma örneğidir.

Mantık içerisinde ise yadsıma mantığın kabul etmediği her şeyin reddi olarak bilinmektedir. Bu noktada mantık çerçevesi içerisinde akla yatkın olmayan şeylerin özellikle Tanrı’nın varlığının reddi çok sık karşımıza çıkmaktadır.

Son olarak psikolojide yadsıma yukarıda da bahsettiğimiz gibi kişilerin gerçeklik algısını kaybederek veya bilinç dışı bir savunma mekanizması geliştirerek gerçeği kabul etmemeleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yadsıma ne demek gibi Türkçe ile ilgili benzer yazılarımızı okumak ister misiniz?

 

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Yorum Yap