1. Ana Sayfa
  2. Bilgi

Nominalizm (Adcılık) Nedir? Hangi Filozoflar İlgilenmiştir?

Nominalizm (Adcılık) Nedir? Hangi Filozoflar İlgilenmiştir?
0

Adcılık veya diğer bir adı ile nominalizm tümel kavramlar problemi ile ortaya çıkmış olan bir olgudur. Orta çağ felsefesine hâkim olan tümel varlıklar problemi doğrultusunda nominalizm kavramı ortaya çıkmıştır.

Nominalizm(adcılık) nedir? Sorusunun cevabı olarak bu görüş tümel kavramları gerçek kabul etmemekte ve onları bir addan ibaret olarak gören görüşüdür.

Nominalizm anlayışına göre Genel kavramlar yani tümel kavramlar birtakım seslerden meydana gelen olgulardır ve bulgular yalnızca insanların düşünce biçimlerine verdikleri birer isimdir. Yani nominalizm kavramları gerçek olarak görmemektedir.

Nominalizm 11. yüzyılın sonlarına doğru ünlü düşünür Compregne Papazı Roscelinus tarafından ortaya atılmış bir felsefi düşünce sistemidir.

Bu yüzyılda kiliseye önemli ölçüde etkilemiş olan bu akım başta tanrı olmak üzere bütün dinsel kavramları soyut ve tümel olarak nitelendirdiği için aslında hiçbirinin gerçekten var olmadığı ileri sürülmüştür.

Din kavramları gerçekte var olmadıkları için temel kavram yani tümel kavram olarak kabul edilmiş ve bunları insanların kendi düşünce biçimlerini verdikleri isimler olarak adlandırılmıştır.

Bu dönemde orta çağ kiliseleri tarafından bu görüş dinsel sapıklık olarak nitelendirilmiş ve bu kişiler dinsiz olarak ilan edilmişlerdir.

 

Nominalizm Nedir?

Nominalizm Temsilcisi Okullar Ve Filozoflar

Orta çağ felsefe görüşleri içerisinde yer alan nominalizm temsilcisi okullar ve filozoflar içerisinde stoacılar ve Epikurosçular yer almaktadır. Bu öğreti 11. yüzyıla damgasını vurmuş ancak asıl sesi 14. Yüzyılda skolastik düşünürlerden olan Aristotelesçiler tarafından radikal Kavram Realizmi olarak yeniden daha canlı bir şekilde canlanmıştır.

18. yüzyıl duyumcuları da nominalistler grubu içerisinde yer almaktadır. Bu görüşte de genel kavramlar isimden başka bir şey olsalardı genel olmazlardı görüşü hakim olmuştur.

Kavramcılık Hangi Problemle İlgilidir?

Kavramcılık hangi problemle ilgili diye merak edenler için Orta Çağ felsefesine damgasını vurmuş bir problem olan tümel kavramlar gerçek mi yoksa bir isimden ibaret mi? Sorusu üzerine kurulmuş bir sistemdir.

Kavramcılık bizde soyut olguların yani genel kavramların var olduğunu kabul ederken orta çağ felsefesinde zihinsel ürünler gerçek olarak kabul edilmemiştir. Özellikle zihin ürünü olarak kabul edilen hiçbir kavram gerçek değildir.

Bir kavramın gerçek olabilmesi için mutlaka kanıtlanabilir olması gerekmektedir. Ancak bu görüş sadece nominalizm yani adcılık için geçerlidir. Bu olgu içerisinde kavram realizmi genel kavramları gerçek olarak kabul etmekte ve bu düşüncelerin insan bilincinden uzak olduğunu savunmaktadırlar.

Bu noktada aslında nominalistler ve kavram realistleri tam zıt görüşlere sahiptirler. Nominalistler soyut kavramların zihin ürünü olduğunu savunurken kavram realistleri ise soyut kavramları insan zihninden bağımsız olduğunu savunmuşlardır.

Tümel kavramların realizmi doğrultusunda ileriye sürülen kavramlar nominalizm ve konseptüalizm olmuştur. Yani nominalizm soyut kavramları isimden başka bir şey değil olarak nitelendirmekte konseptüalizm ise tam terci olarak kavramları bilincin dışında kabul etmektedir.

Benzer yazılarımızı okumak ister misiniz?

İlginizi Çekebilir
Dyk Öğrenci Başvuru

Yazar Hakkında

Yorum Yap